آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی

اخبار و مقالات سایت

جدید ترین مقالات و اخبار دنیای پزشکی به خصوص اخبار مربوط به انواع آزمایش ها و مقالات آموزشی و آشنایی بیشتر شما دوستان با انواع آزمایش ها و…

3 آگوست 2016 سازمان جهانی بهداشت حقایق کلیدی • روزانه بیش از یک میلیون نفر

ادامه مطلب »

MS

ام اس (MS) مخفف کلمه ″اسکلروز متعدد″ (Multiple Sclerosis) است. اسکلروز به معنای ایجاد جوشگاه

ادامه مطلب »