آدرس :

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، ما بین پسیان و میدان الف، پلاک 98

اورژانس

انجام تست هایی که اورژانس میباشند در سریعترین زمان ممکن با دقت بالا