آدرس :

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، ما بین پسیان و میدان الف، پلاک 98

ایمنی و بهداشت

انجام تست در محیطی ایمن و رعایت مسائل بهداشتی از زمان نمونه گیری، انجام تستها و دفع بهداشتی نمونه های بعد از اتمام کار