ایمونوفلورسانس و آلرژی

تعیین آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgE علیه 60 نوع آلرژن تنفسی و غذایی بر روی نمونه خون قابل انجام می باشد. آلرژی یکی از رایج ترین بیماری های مزمن در بین افراد جامعه می باشد و مشکلات زیادی در بیماران ایجاد می کند. در این بیماری آنتی بادی از کلاس IgE علیه انواعی از آلرژن ها در خون ظاهر می شود. از عمده ترین آلرژن ها می توان به آلرژن های غذایی و تنفسی اشاره کرد. آلرژی تنفسی معمولا به دو صورت آلرژی فصلی ( در تماس با گرده انواعی از گیاهان) و یا آلرژی مداوم ( در تماس با آلرژن های داخل محیط منزل و یا محل کار و یا تماس با حیوانات خانگی ) ایجاد می شود. از جمله رایج ترین عوامل غذایی می توان به گندم، ماهی، شیر، تخم مرغ، بادام زمینی و …. اشاره کرد. http://www.dtt.ir/