هماتولوژی و انعقادی

دستگاه سل کانتر فول دیف Mindray BC-5800 – با 2 هیستوگرام و 2 اسکترگرام 29 پارامتری- 5 پارت دیف به روش FCM+Lls – توانایی انجام 90 تست در ساعت – دو روش خوانش whole blood, prediluted – کانال مستقل برای اندازه گیری Basophil – توانایی گزارش مرفولوژی سلول ها با قابلیت تکرارشمارش – دارای تاییدیه CE- تکنولوژی Dual acceleration flowcell system

 

دستگاه کواگولامتر