کرونا ویروس نول – آگاه باشیم

کرونا ویروس نول – آگاه باشیم

خانواده ویروس کرونا سالهاست که منجر به عفونت دستگاه تنفسی ملایم تا حاد میشود مثل MERS-cov و SARS-cov . در سال 2019 ویروس جدیدی از این خانواده با نام ncov شناخته شد که موجب پنومونی میشود.

طبق گزارشات 20% بیماران دچار بیماری حاد و از کار افتادن دستگاه تنفسی و شوک سپتیک می شود و این ویروس 2% موجب مرگ و میر میشود. تست تشخیص قطعی این ویروس تنها در مراکز خاصی انجام میشود و تعداد کیتها محدود است. اما برای تشخیص اولیه بیماری طبق پروتکل جهانی باید آزمایشات CBC و CRP را انجام دهید. CRP مثبت و لنفوپنی کمتر از 1100 Ml میتواند تشخیص اولیه بیماری باشد. برای تکمیل باید Chest-CT انجام دهید. در صورت گزارش غیر عادی پارانشیم باید به بیمارستانهای مخصوص مراجعه کنید.

 

دکتر نازیلا وحیدی

آزمایشگاه خسروشاهی