آدرس :

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، ما بین پسیان و میدان الف، پلاک 98

چکاپ قلب

نام تستتوضیح تست
CBC برای شمارش کامل سلول های خونی و وضعیت کلی سلامتی وهمچنین تشخیص بیماری های مختلف مانند عفونت و کم خونی و سرطان ها انجام میگیرد.
TG تری گلیسیرید نوعی چربی است که افزایش ان موجب بیماریهای قلبی میشود.
Cholesterol مقدار ترکیبی کلسترول های خوب و بد میباشد.
HDL کلسترول خوب بدن میباشد.
LDL کلسترول “بد” میباشد و مقادیر بالای آن عامل اصلی انسداد شریان ها میباشد.
AST آنزیم کبدی و برای بررسی آسیبهای کبدی میباشد.
ALT آنزیم دیگر کبدی و برای بررسی آسیبهای کبدی میباشد.
Urine analysis آزمایش ادرار برای تشخیص اختلالاتی مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت بررسی میگردد.
CPK برای بررسی سلامت عضلات و قلب
CPK برای بررسی سلامت عضلات و قلب
LDH برای بررسی سلامت عضلات و ریه
Troponinبرای تشخیص سکته قلبی
CK-MB برای تشخیص سکته قلبی
Protein C بررسی بیماری های انعقادی و همچنین علل سقط های مکرر
Protein S بررسی بیماری های انعقادی و همچنین علل سقط های مکرر
Anti cardiolipin (G&M) برای تشخیص بیماریهای خود ایمنی
Anti Thrombin 3 بررسی اختلالات سیستم انعقادی
Homocystein بررسی تعدادی بیماری متابولیک
CRP(HS) برای بررسی اختلالات قلبی
Pro BNP تشخیص احتمال نارسایی قلبی جهت درمان