تست آنتی CCP

تست آنتیCCP

آنتی CCP یک آنتی بادی در بیماران آرتریت روماتوئید است. سطح Anti-CCP را می توان در یک بیمار از طریق آزمایش خون تشخیص داد. آنتی CCP مثبت می تواند به همراه تست های دیگر خون، تصویربرداری و معاینات فیزیکی برای رسیدن به تشخیص آرتریت روماتوئید استفاده شود.

آنتی CCP مثبت در بیماران آرتریت روماتوئید می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای تعیین شدت علائم بیماردر طول دوره بیماری استفاده شود. بیماران آنتی CCP مثبت بطور بالقوه می توانند یک دوره بیماری تهاجمی تر را تجربه کنند.

با این حال، این امر به بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد و از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است. پیش آگهی بیماران آنتی CCP مثبت نیز تا حد زیادی در تشخیص زود هنگام آرتریت روماتوئید و چگونگی پاسخ به درمان اهمیت دارد.

آنتی CCP چیست؟

آنتی CCP چیست؟
آنتی CCP چیست؟

Anti-CCP در اتوآنتی بادی توسط سیستم ایمنی بدن بیمار تولید شده که باعث حمله به بدن میشود. این حملات می تواند علائم التهابی در آرتریت روماتوئید را موجب شود.

این آزمایش با بررسی حضور Anti-CCP به پزشکان در تشخیص آرتریت روماتوئید کمک میکند. قبل از کشف Anti-CCP و آزمایش آن، بسیاری از پزشکان از فاکتور روماتوئید، آنتی بادی دیگر به عنوان یک آزمون برای رسیدن به تشخیص آرتریت روماتوئید کمک میگرفتند.

آنتی CCP در 60٪ تا 70٪ از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید حضور دارد. آنتی CCP همچنین می تواند سالها در یک بیمار وجود داشته باشد قبل از آن که به علائم آرتریت روماتوئید بالینی توسعه یابد.

تست آنتی CCP مثبت برای کمک به پزشکان با ارائه یک پیش آگهی برای بسیاری از بیماران آنتی CCP مثبت که علایم شدید آرتریت روماتوئید را تجربه میکنند استفاده میشود. آزمایش آنتی CCP مثبت نیز به پزشکان کمک می کند تا به دنبال گزینه های درمان خاص باشند.

چه عواملی باعث بروز آنتی CCPمیشود؟

چه عواملی باعث بروز آنتی CCPمیشود؟
چه عواملی باعث بروز آنتی CCPمیشود؟

علت توسعه آنتی بادی های ضد CCP در بیماران ناشناخته است اگر چه تصور می شود ترکیبی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی دخیل باشند.

محققان دریافته اند که بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مثبت Anti-CCP یک دنباله مشترک از اسیدهای آمینه به نام اپی توپ را به اشتراک گذاشته اند، که در نشانگر ژنتیکی خاص به نام آنتی ژن لکوسیت انسانی (HLA) کد گذاری HLA را موجب میشود.

HLA پروتئین های مسئول کنترل پاسخ های ایمنی هستند. که محققان تصور می کنند که اپی توپ به اشتراک گذاشته شده به این پروتئین ها متصل شده و آنتی بادی های ضد CCP تولید می کند.

محققان به یک ارتباط قوی بین مصرف سیگار و بیماران آرتریت روماتوئید در این اپی توپ مشترک پی برده اند. التهاب ریه ناشی از سیگار کشیدن احتمالا می تواند به توسعه آنتی بادی های ضد CCP در بیمارانی که دارای این اپی توپ ها هستند کمک کند.

 

چگونگی انجام تست ضد CCP

Anti-CCP در آزمایش خون است. یک نمونه خون از بیمار گرفته شده و در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل میشود اگر Anti-CCP در یک سطح خاص حضور پیدا کند، نتیجه مثبت است.

سطح پایین Anti-CCP برای گزارش یک نتیجه مثبت قطعی نیازمند تکرار آزمایش و بررسی علائم آرتریت روماتوئید بالینی است.

نتایج آزمون ضد CCP چه معنایی دارند؟

نتایج آزمون ضد CCP چه معنایی دارند؟
نتایج آزمون ضد CCP چه معنایی دارند؟

اگر نتایج آزمایش Anti-CCP بیمار مثبت شد بلافاصله به تشخیص آرتریت روماتوئید منجر نمی شود. باید علائم بالینی سازگار با آرتریت روماتوئید را نشان دهد. این علائم همچنین باید بیش از شش هفته متوالی رخ می دهد و با چگونگی آسیب مفاصل و محل آسیب هماهنگی داشته باشد.

در موارد خاص، آزمایش مثبت Anti-CCP نیز ممکن است امکان شرایط دیگری علاوه بر آرتریت روماتوئید را نشان دهد. ضد CCPS گاهی در بیماران مبتلا به سایر اختلالات بافت همبند مانند لوپوس اریتماتوی سیستمیک هم حضور دارد.با وجود این موارد نادر، Anti-CCP مثبت مخصوص آرتریت روماتوئید است.

تشخیص آرتریت روماتوئید با Anti-CCP در آزمون

تشخیص آرتریت روماتوئید با Anti-CCP در آزمون
تشخیص آرتریت روماتوئید با Anti-CCP در آزمون

به منظور رسیدن به تشخیص آرتریت روماتوئید در یک بیمارعلاوه بر آزمایشاتی که برای ضد CCPS مثبت وجود دارد، نیاز به تشخیص بالینی هم توسط پزشک وجود دارد.