آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی

نمونه گیری در منزل در سراسر تهران

امکان نمونه گیری در تمامی نقاط تهران

برای هماهنگی لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید

 

22654369
22654370
09229693253